Personvernerklæring

1 Innledning
1.1 Personopplysninger

Personopplysninger er data og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson (“den registrerte”). Det kan for eksempel være navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse og IP-adresse, eller en kombinasjon av disse som gjør det mulig å anslå hvilken person som befinner seg bak dataene.  All bruk av personopplysninger regnes som behandling av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering, eller en kombinasjon av disse.

Behandling av personopplysninger reguleres av personopplysningsloven.  Nedenfor finner du informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles i forbindelse med bruk av våre tjenester og produkter er:
Reidar Olsen Lian
Daglig leder
E-post: [email protected]

Byndle har engasjert eget personvernombud, Håkon Knudsen ([email protected]). Personvernombudet fører tilsyn med at vi overholder de krav regelverket stiller til vår behandling av personopplysninger. Personvernombudet er kontaktpunkt for ansatte, kunder, oppdragsgivere og tilsynsmyndigheter.

1.2 Formål

Formålet med bruk av personopplysningene er:

  • Nummeropplysning: Opplyse en persons kontaktdata på forespørsel. Forutsetter søk på navn, adresse eller telefonnummer.  
  • Datakvalitet: Sørge for at at data er riktig og oppdatert. Behandlingen verifiserer, korrigerer, oppdaterer og tilfører data.  
  • Utleie av kontaktdata i begrensede perioder (se 2.2)  Vi bruker personopplysninger til tjenestelevering og kundeservice. Vi samler inn og bruker personopplysninger til å behandle bestillinger, levere tjenester og service og behandle innbetalinger, avtaler og transaksjoner, eller andre formål som er lovpålagt.

Vi bruker personopplysninger til tjenestelevering og kundeservice. Vi samler inn og bruker personopplysninger til å behandle bestillinger, levere tjenester og service og behandle innbetalinger, avtaler og transaksjoner, eller andre formål som er lovpålagt.

1.3 Behandlingsgrunnlag

Hjemmel for behandlingen av personopplysninger i våre databaser er i hovedsak Personvernforordningen art. 6 nr. 1 f) –

behandling er nødvendig for formålet knyttet til de berettigede interessene som følges av den behandlingsansvarlige eller en tredjepart, med mindre den registrertes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter går foran og krever vern av personopplysninger, særlig dersom den registrerte er et barn.  

I slike tilfeller trenger vi ikke samtykke for å behandle opplysninger om deg. Dine rettigheter er likevel ivaretatt ved at vi kun behandler personopplysninger i tråd med de vurderinger som følger av personopplysningsloven og som er beskrevet i denne erklæringen.

For eksempel kan det være at du har samtykket til å motta markedsføring fra en av våre kunder/samarbeidspartner eller til at en av våre samarbeidspartnere kan markedsføre våre produkter.

2 Hva samler vi inn av personopplysninger og hvordan opplysningene brukes
2.1 Innsamling

Databasen oppdateres jevnlig med informasjon fra en rekke offentlige kilder som blant andre Brønnøysundregistrene med enhets- og foretaksregisteret, reservasjonsregisteret og regnskapsregisteret, rolleregisteret, postens adresseringsregister, motorvognregisteret fra Statens Vegvesen, med flere. Informasjonen kvalitetssjekkes mot vår nummeropplysningsdatabase med informasjon fra Folkeregisteret.

2.2 Bruk

Byndle har en konsument- og en bedriftsdatabase og bruker de to databasene til å leie ut kontaktdata som gir leietakeren rett til å  gjennomføre markedsføringsaktivitet på det utvalget som trekkes ut i en begrenset periode, for å formidle målrettet innhold eller tilbud gjennom sine tjenester.

Kundene benytter opplysninger til f.eks. markedsføring, ajourhold, meningsmåling og kvalitetssikring.

Bruken begrenses som følge av reservasjonskodene fra reservasjonsregisteret, og listene fra konsumentdatabasen inneholder kun navn, adresse, postnr/sted, telefon og alder og reservasjonskoder.

Byndle gir alle data egne identiteter slik at Byndle ikke har behov for å ha mer enn nødvendig informasjon i de to databasene som er tilgjengelig for filtrering/uttrekk bak sikker innlogging på portal.byndle.no

Byndle tilbyr også ajourhold for kundenes egne data. Behandlingen verifiserer, korrigerer, oppdaterer og tilfører data. Byndle har i tillegg en egen offentlig nummeropplysningstjeneste.

3 Særskilt om behandling av egne kundeopplysninger

Når en kunde bestiller eller bruker våre tjenester, går til nettstedet vårt eller på andre måter samhandler med oss vil opplysninger om den besøkende kunne behandles. Dersom du er en representant for en virksomhet, så registrerer vi opplysninger om deg, eller oppretter en konto, men da alltid knyttet til den virksomheten du representerer.

Vi behandler passord og påloggingsinformasjon, logger og andre sikkerhetsdata som brukes for å beskytte våre tjenester og anlegg samt sikre konfidensialitet og integritet i dine opplysninger.

Betalings- og kredittopplysninger – som betalingskortopplysninger og kontoopplysninger som er nødvendige for å bekrefte kjøp, tilbakebetale penger eller kredittverdighet.

Vi kan behandle informasjon om avtaler, kjøp og bestillinger, betaling og fakturaer, innspilte telefonsamtaler, abonnementer og reservasjoner og dine andre samhandlinger med oss, for eksempel forespørsler og meldinger.

4 Kvalitet

Vi behandler personopplysninger for å kunne forbedre og utvikle tjenestene til kundene, for å kunne støtte beslutninger i forbindelse med virksomheten og for å kunne vurdere kundenes tilbakemeldinger og behov.

Vi behandler personopplysninger for å kunne overholde våre juridiske forpliktelser, for eksempel regnskaps- og skattelovgivning og mot hvitvasking av penger.

Vi bruker personopplysninger for å forsvare og sikre våre rettigheter og våre kunders rettigheter. Dette skjer for eksempel gjennom å ha tilgangslogger og sikkerhetskopier.

5 Din og andres tilgang til personopplysninger

Dersom du ønsker å vite hvilke opplysninger vi behandler eller lagrer ber vi deg kan du kontakte vårt personvernombud.

Du kan også kontakte personvernombudet dersom du ønsker å vite mer om våre rutiner eller bare har noen spørsmål. Om du mener vi har feil opplysninger om deg eller at du har reservert deg mot telefonsalg kan du også kontakte oss. Alle feil vil bli korrigert og om nødvendig vi vil korrigere våre rutiner.

6 Reservasjon mot markedsføring og telefonsalg

Ringelister vi produserer er vasket mot det sentrale reservasjonsregisteret i Brønnøysundregistrene. Dersom du er reservert mot telefonsalg og likevel blir oppringt av en av våre kunder, ber vi deg sjekke reservasjonsregisteret og dine oppføringer på www.brreg.no eller ta kontakt med våre kunder direkte.

Selv om du er reservert eller er oppført i vårt sperreregister vil du kunne få henvendelser fra oss i forhold til eksisterende kundeforhold hos en av våre kunder. Dersom du ønsker å avslutte et eksisterende kundeforhold må du kontakte det selskapet du har en løpende avtale med.

7 Informasjonskapsler

Denne nettsiden benytter cookies – små tekstfiler plassert på din datamaskin som lagrer anonymiserte sporingsdata for tredjepartsapplikasjonen Google analytics. Dette med formål om å kunne gi en bedre brukeropplevelse og målrettet reklame for de som viser engasjement mot våre produkt. Ønsker du å unngå lagring av cookies er dette noe du kan endre i din egen nettleser. Alle nettsteder plikter å opplyse om sin bruk av cookies. Se mer på datatilsynets nettsider.

Vi benytter oss også av Linkedin Insight Tag og Facebook Pixel for å kunne måle effekten av markedsføringsaktiviteter, forbedre dem og forstå hvem som besøker nettsiden vår, samt personalisering av annonsekampanjer.

8 Overføring til utlandet

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

9 Oppdateringer av personvernerklæringen

Denne personvernerklæring vil oppdateres jevnlig. For de tilfeller vår behandling av personopplysninger bygger på samtykke, så vil vi innhente nytt samtykke dersom det er nødvendig for den videre behandling av personopplysningene. I de tilfellene vil de berørte registrerte bli kontaktet av oss.

10 Dine rettigheter

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 14 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg, og ikke noen som utgir seg for å være deg.

11 Klage til Datatilsynet

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan du kan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no  

Håkon Knudsen

Advokat
E-post: [email protected] –  Telefon: 900 55 165

BE OM DEMO

Du kan prøve hele vår løsning og alt den har å tilby gratis i 14 dager, uten å fylle inn noen betalingsinformasjon. 
Be om demo
Kontakt oss
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google