Nye features i Byndle:


Nettside

– Ny og oppdatert nettside: www.byndle.no

Bedrift

– Oppdatert design
– Eierskapshierarki
– Oversikt over eiendommer eid av bedrift
– Oversikt over kjøretøy eid eller leaset av bedrift
– Mer komplett regnskapsoversikt

Maps

– Intergrasjon med CRM-systemet nextcom. Åpne ferdigutfylt salgsvindu for å registrere salg på kunde.
– Husker sist valgte liste man jobbet med dersom man navigerer seg ut og inn igjen
– Last ned excelfiler for forsjellige utfallskoder for hvert enkelt område
– Krev kommentar på enkelte hendelser
– Innstilling for om områder som vises i kart skal gjelde for alle lister, eller kun valgte.

Øvrige forbedringer

– Raskere opplasting og ferdigstilling av stopplister med bedrifter
– Få tilsendt kvitteringer i pdf-format på epost
– Diverse bugfix og forbedringer

Kommende features:

– Softscore på business. Se softscore og filtrer på dette ved uttrekk av lister

 

Eldre versjon av bedriftsside
Oppdatert bedriftsside