Har du kundelister fullpakket med feil? Etter kommunereformen ble mange databaser fylt med støv og rusk. Feil fylke, feil kommune, feil adresse. Men du kan ta det med knusende ro. Vi tar storrengjøringen for deg.

Fylke- og kommunereformen som ble innført 1. januar 2020 berørtemillioner av adresser. 119 kommuner ble slått sammen til 47. Plutselig hadde vi 11 nye fylkesnavn. Klart det ble behov for grundig databasevask.
Og den jobben gjør vi for deg. Vi bretter opp ermene, går grundig til verks i alle kriker og kroker – og tilbake får du skinnende rene, nypolerte kundelister. Systemene våre gir deg helt korrekte adresser plassert i riktig kommuner og fylker. Til enhver tid.

Hvordan utfører du listevask i praksis?

Det eneste du trenger å gjøre for å få vasket listene dine, er å opprette en gratis konto i Byndle. Listevaskingen er så enkel at du fint kan gjøre alt selv – og det på bare 5 minutter. Men om du vil ha hjelp, står vi parate med alle vaskemidler. I praksis starter du med å opprette brukernavn og passord. Du velger «ny liste» og laster opp grunnlaget ditt, for eksempel en Excel-fil. Vi identifiserer personene i listen, så velger du hvilket vaskeprogram vi skal stille inn maskinen på:
1. Påføre flere beboere på identifiserte eiendommer
2. Tilføre andre eiendommer tilhørende personene i listen
3. Vaske persondata
4. Vaske på reservasjonsstatuser
5. Vaske bort personer som har gått bort
Slik kan du fortsette å arbeide med kundene, så slipper du å rive deg i håret av å ikke komme i kontakt med de du trenger – og brev som stadig kommer i retur. 
Trenger du oppdaterte kundelister? Ta kontakt med oss!