Hvem kjører elbil og hvem skal på EU-kontroll? I Byndle har vi nå tilgang til kvalitetsdata fra motorvognregisteret. Disse opplysningene kan vi krysse med andre registre og data som er tilgjengelig.

Read More